Aktuality

LETNÍ PROVOZ

 

Přihláška na jednotlivé turnusy

zde: Letní provoz

Provoz od 27.7. do 21.8.2020

--------------------

ZÁPIS

Zápis do naší MŠ probíhá elektronicky.

První formulář přihlášky je vyjádřením zájmu, nikoli

finální zápis do MŠ. Nástup do MŠ je možný v průběhu celého

roku, pokud kapacita dovolí.

PŘIHLÁŠKA MŠ KOŠÍK

--------------------

STIPENDIJNÍ PROGRAM 

PRO PŘEDŠKOLÁKY

Přihláška a informace o stipendijním 

programu naleznete zde: Stipendijní program

Cena 6 900,-/měsíc - volná místa 6/10

--------------------

Pohádky

--------------------

Čerpání fondů EU

 

NOVĚ OD 1. 9. 2020 STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO PŘEDKOLÁKY

Cena: 6 900,-/měsíc

Více informací a přihláška zde: Stipendijní program
 

Předpis na školné a stravné:

 

CELODENNÍ

ZKRÁCENÁ

DOPOLEDNÍ

3 DNY

2 DNY

ŠKOLNÉ

10 000,-

8 000,-

7 000,-

7 000,-

6 000,-

STRAVNÉ

1 700,-

1 700,-

1 700,- (druhá svačina s sebou)

1 020,-

680,-

Přeplatky za obědy budou vyúčtovány a vráceny 1x v roce (červenec či při ukončení docházky).

Stravné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2601669307/2010

Školné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2401669302/2010