REŽIM DNE 

Naše mateřská škola je otevřena denně od 7.30 do 18.00.

Veškerý denní režim respektuje potřeby dětí, ale zároveň dodržuje potřebné denní rituály pro pocit bezpečí. Činnosti dětí se střídají s relaxací, abychom zajistili příjemně strávený čas ve školce. Tento režim není dogmatický a může se dle potřeb dětí měnit.

7.30 – 8.30        Příchod do mateřské školy, volná hra
8.30 – 9.00        Ranní rituál – komunitní kruh, zdravotně preventivní cvičení
9.00 – 9.30        Hygiena, svačina
9.30 – 10.00      Řízená činnost dle tématických plánů
10.00 - 12.00     Pobyt venku
12.00 – 12.30    Hygiena, oběd

Do 12.30           Odchod dětí - dopolední docházka


12.30 – 13.00    Hygiena, reflexe denních činností, příprava na odpočinek
13.00 – 14.00    Odpočinek s pohádkou
14.00 – 14.15    Zdravotně preventivní cvičení
14.15 – 14.45    Hygiena, svačina

Do 15.00           Odchod dětí – zkrácená docházka

15.00 – 16.00    Tématický odpolední blok
16.00 – 17.00    Volná hra
17.00 – 17.30    Druhá odpolední svačinka
17.30 – 18.00    Volná hra, odchod dětí

 

ROZPIS TÉMATICKÝCH ODPOLEDNÍCH BLOKŮ
PO Výtvarné odpoledne s keramickou tvorbou
ÚT Logopedické odpoledne - prevence
ST Anglický odpolední blok
ČT Hudebně pohybové odpoledne
Enviromentální výchova