Aktuality

Letní provoz 

 

 Dny otevřených dvěří

středa 22. 4. 2020

úterý 5. 5. 2020 

 

Pohádky

Čerpání fondů EU

 

REŽIM DNE 

Naše mateřská škola je otevřena denně od 7.30 do 18.00.

Veškerý denní režim respektuje potřeby dětí, ale zároveň dodržuje potřebné denní rituály pro pocit bezpečí. Činnosti dětí se střídají s relaxací, abychom zajistili příjemně strávený čas ve školce. Tento režim není dogmatický a může se dle potřeb dětí měnit.

7.30 – 8.30        Příchod do mateřské školy, volná hra
8.30 – 9.00        Ranní rituál – komunitní kruh, zdravotně preventivní cvičení
9.00 – 9.30        Hygiena, svačina
9.30 – 10.00      Řízená činnost dle tématických plánů
10.00 - 12.00     Pobyt venku
12.00 – 12.30    Hygiena, oběd

Do 12.30           Odchod dětí - dopolední docházka


12.30 – 13.00    Hygiena, reflexe denních činností, příprava na odpočinek
13.00 – 14.00    Odpočinek s pohádkou
14.00 – 14.15    Zdravotně preventivní cvičení
14.15 – 14.45    Hygiena, svačina

Do 15.00           Odchod dětí – zkrácená docházka

15.00 – 16.00    Tématický odpolední blok

PO ÚT ST ČT
Keramika, výtvarné odpoledne Logopedická prevence

Angličtina

(vyučují studenti ze zahraničí)

Hudebně pohybové odpoledne

Enviromentální odpoledne


16.00 – 17.00    Volná hra
17.00 – 17.30    Druhá odpolední svačinka
17.30 – 18.00    Volná hra, odchod dětí