Aktuality

LETNÍ PROVOZ

 

Přihláška na jednotlivé turnusy

zde: Letní provoz

Provoz od 27.7. do 21.8.2020

--------------------

ZÁPIS

Zápis do naší MŠ probíhá elektronicky.

První formulář přihlášky je vyjádřením zájmu, nikoli

finální zápis do MŠ. Nástup do MŠ je možný v průběhu celého

roku, pokud kapacita dovolí.

PŘIHLÁŠKA MŠ KOŠÍK

--------------------

STIPENDIJNÍ PROGRAM 

PRO PŘEDŠKOLÁKY

Přihláška a informace o stipendijním 

programu naleznete zde: Stipendijní program

Cena 6 900,-/měsíc - volná místa 6/10

--------------------

Pohádky

--------------------

Čerpání fondů EU

 

REŽIM DNE 

Naše mateřská škola je otevřena denně od 7.30 do 18.00.

Veškerý denní režim respektuje potřeby dětí, ale zároveň dodržuje potřebné denní rituály pro pocit bezpečí. Činnosti dětí se střídají s relaxací, abychom zajistili příjemně strávený čas ve školce. Tento režim není dogmatický a může se dle potřeb dětí měnit.

7.30 – 8.30        Příchod do mateřské školy, volná hra
8.30 – 9.00        Ranní rituál – komunitní kruh, zdravotně preventivní cvičení
9.00 – 9.30        Hygiena, svačina
9.30 – 10.00      Řízená činnost dle tématických plánů
10.00 - 12.00     Pobyt venku
12.00 – 12.30    Hygiena, oběd

Do 12.30           Odchod dětí - dopolední docházka


12.30 – 13.00    Hygiena, reflexe denních činností, příprava na odpočinek
13.00 – 14.00    Odpočinek s pohádkou
14.00 – 14.15    Zdravotně preventivní cvičení
14.15 – 14.45    Hygiena, svačina

Do 15.00           Odchod dětí – zkrácená docházka

15.00 – 16.00    Tématický odpolední blok

PO ÚT ST ČT
Keramika, výtvarné odpoledne Logopedická prevence

Angličtina

(vyučují studenti ze zahraničí)

Hudebně pohybové odpoledne

Enviromentální odpoledne


16.00 – 17.00    Volná hra
17.00 – 17.30    Druhá odpolední svačinka
17.30 – 18.00    Volná hra, odchod dětí