Aktuality

LETNÍ PROVOZ

 

Přihláška na jednotlivé turnusy

zde: Letní provoz

Provoz od 27.7. do 21.8.2020

--------------------

ZÁPIS

Zápis do naší MŠ probíhá elektronicky.

První formulář přihlášky je vyjádřením zájmu, nikoli

finální zápis do MŠ. Nástup do MŠ je možný v průběhu celého

roku, pokud kapacita dovolí.

PŘIHLÁŠKA MŠ KOŠÍK

--------------------

STIPENDIJNÍ PROGRAM 

PRO PŘEDŠKOLÁKY

Přihláška a informace o stipendijním 

programu naleznete zde: Stipendijní program

Cena 6 900,-/měsíc - volná místa 6/10

--------------------

Pohádky

--------------------

Čerpání fondů EU

 

 

PŘEDŠKOLNÍ STIPENDIUM V KOŠÍKU

 

S novým školním rokem otevírá Mateřská škola KOŠÍK: Stipendijní program předškolní přípravy

Počet míst: 10

(Do programu může být zařazeno dítě, které ve školním roce dosáhne 5 let)

Cena: 6 900,-/měsíc

Program předškolní přípravky:

Celotýdenní docházka – 7.30 – 18.00 (v počtu max. 15 dětí)

Odpolední aktivity dle ŠVP

Kvalitní předškolní příprava – dle rámcového a školního vzdělávacího programu

V průběhu celého školního roku množství akcí – výlety, solné jeskyně, canisterapie, projektové dny, divadla atd.

Hejného předmatematická příprava pod vedením Pavly Gumulákové
Elkoninova metoda pro rozvoj jazykových schopností pod vedením Mgr. Kateřiny Fečkové

Cíl programu:

Komplexní a individuální příprava na nástup do základní školy. Rozvoj a diagnostika nadání a předpokladů předškolního dítěte. Prožitková pedagogika.

Použití moderních a účinných metod ve vzdělávání.