Aktuality

LETNÍ PROVOZ

 

Přihláška na jednotlivé turnusy

zde: Letní provoz

Provoz od 27.7. do 21.8.2020

--------------------

ZÁPIS

Zápis do naší MŠ probíhá elektronicky.

První formulář přihlášky je vyjádřením zájmu, nikoli

finální zápis do MŠ. Nástup do MŠ je možný v průběhu celého

roku, pokud kapacita dovolí.

PŘIHLÁŠKA MŠ KOŠÍK

--------------------

STIPENDIJNÍ PROGRAM 

PRO PŘEDŠKOLÁKY

Přihláška a informace o stipendijním 

programu naleznete zde: Stipendijní program

Cena 6 900,-/měsíc - volná místa 6/10

--------------------

Pohádky

--------------------

Čerpání fondů EU

 

 

PŘIHLÁŠKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do naší mateřské školy již probíha online. 

Po rozkliknutí odkazu níže, můžete vyplnit PŘEDBĚŽNOU a nezávaznou přihlášku. 

Tato předběžná přihláška bude zaslána vedení školy, které se s Vámi spojí do 3 dnů. 

Po domluvě proběhne prohlídka mateřské školy a zodpovězení všech Vašich dotazů. 

Po vzájemné dohodě (že dítě do MŠ nastoupí) Vám e-mailem přijdou pokyny pro vyplnění závazné přihlášky

a přístupy do naší školkové aplikace pro rodiče (Twigsee).

 

 

PŘIHLÁŠKA

 

Způsob úhrady školného a stravného

Výše školného a stavného je upřesněna ve smlouvě, kterou rodiče s Mateřskou školou uzavírají. 

Ceny se řídí dle platného ceníku (ke stažení níže) pokud není rozhodnuto jinak. 

Školné a stravné je splatné vždy do 25. předchozího měsíce. Více info na Stravování .