Aktuality

LETNÍ PROVOZ

 

Přihláška na jednotlivé turnusy

zde: Letní provoz

Provoz od 27.7. do 21.8.2020

--------------------

ZÁPIS

Zápis do naší MŠ probíhá elektronicky.

První formulář přihlášky je vyjádřením zájmu, nikoli

finální zápis do MŠ. Nástup do MŠ je možný v průběhu celého

roku, pokud kapacita dovolí.

PŘIHLÁŠKA MŠ KOŠÍK

--------------------

STIPENDIJNÍ PROGRAM 

PRO PŘEDŠKOLÁKY

Přihláška a informace o stipendijním 

programu naleznete zde: Stipendijní program

Cena 6 900,-/měsíc - volná místa 6/10

--------------------

Pohádky

--------------------

Čerpání fondů EU

 

Stravování

Stravování naší mateřské školy zaštiťuje firma Bionea

Víme, že vše, co na děti působí z vnějšího světa je ovlivňuje a formuje. Nejde však jen o vzdělávací a výchovné působení pedagogů na dětskou mysl. Dítě je třeba rozvíjet i po tělesné stránce a k tomu patří i zdravá strava. Jídla firmy Bionea vyhovují všem našim požadavkům na vyváženou a chutnou stravu, která napomáhá zdravému tělesnému vývoji dítěte.

Cena stravování je 85,-/den, v ceně je:

  • ranní svačina
  • oběd (polévka a hlavní jídlo)
  • odpolední svačina
  • pitný režim

Pozdní odpolední svačina je pro děti zdarma.

Konkrétní jídelníček pro vás bude k dispozici vždy na týden dopředu viz stránka jídelníček.

Obědy je možno odhlašovat do 11:00 předchozího dne.

Stravování je součástí vzdělávacího programu naší mateřské školy. Je to příležitost k upevňování základních hygienických návyků a možnost naučit děti správě používat příbor a naučit je etickým pravidlům stolování. Rozhodně děti do jídla nenutíme, ale vedeme je k ochutnávání jednotlivých pokrmů. 

Předpis na stravné:

 

CELODENNÍ

DO 15:00

DOPOLEDNÍ

3 DNY

3 DNY/DOPO

2 DNY

2 DNY/DOPO

ŠKOLNÉ

10 000,-

8 000,-

7 000,-

7 000,-

4 500,-

6 000,-

3 000,-

STRAVNÉ

1 700,-

1 700,-

1 700,-/0,-

1 020,-

1 020,-

680,-

680,-

Přeplatky za obědy budou vyúčtovány a vráceny 1x v roce (červenec či při ukončení docházky).

Stravné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2601669307/2010

Školné je třeba uhradit do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na bankovní účet: 2401669302/2010

Variabilní symbol k platbám Vám bude přidělen ředitelkou školy.